Hướng dẫn ghi bản tin báo cháy trong hệ thống FS-7000

HƯỚNG DẪN DÙNG PHẦN MỀM CHÉP FILE CHO FS-7000EV

Giá và thiết bị hệ thống âm thanh thông báo FS-7000 : Hệ thống thông báo khẩn TOA FS-7000, hệ thống FS-7000, hệ thống TOA FS-7000

I. Hướng dẫn download, cài đặt và chép file vào FS-7000EV.

1. Download phần mềm phiên bản 5.0 ở đây ( http://www.toa-products.com/international/detail.php?h=EV-20R&keiretsu=&alpha=&renew=&data_type= ).
2. Cài đặt phần mềm lên máy tính.

Yêu cầu máy tính cài đặt Windows XP
3. Cắm cáp USB nối FS-7000EV với máy tính.
4. Cài đặt Driver cho thiết bị FS-7000EV.

Driver nằm trong thư mục của phần mềm download về.

FS-7000EV
Sau khi cài đặt Driver nếu giao diện Device Manager của Windows nhân
được Driver như trên là được.

5. Chạy phần mềm ta có giao diện sau:

FS-7000EV

6. Nhấn vào nút “Connect” trên phần mềm

FS-7000EV

7. Chép file evacuation:

 FS-7000EV

Bước 1: Chọn vào “No.2” sao cho dấu chấm đen chọn về đó là được.
Bước 2: Chọn vào nút “Write”.
Bước 3: Chọn vào “Yes” nếu có.

FS-7000

Bước 4: Chọn đến File nhạc cần chép rồi chọn “Open”.

FS-7000

Bước 5: Chọn “Yes” để ghi file Evacuation mới vào.

FS-7000

Bước 6: Chờ quá trình ghi hoàn tất, ta đã chép được file Evacuation mới vào FS-7000EV

8. Ghi file False Alarm mới vào FS-7000EV
Bước 1: Thao tác giống bước 1 ở trên chỉ chọn lại là vị trí cần ghi là “No.3”
Bước 2 đến bước 6 thao tác giống như trên

II. Thông số file nhạc chép vào:

1. File nhạc chép vào có định dạng là file WAV.
2. Tên file chép vào không sử dụng tiếng việt, không để dấu cách và có độ dài không quá 8 ký tự.
3. Thông số file wav này cần:

  • Sampling Frequency: 44100Hz.
  • Quantifying Number: 16bits.
  • Mode: Mono
  • Data format: PCM.
  • Filename: 8.3format (Up to 8 alphanumberic/ underbar)
  • Extention: WAV.
  • Format: Wave format.