Hướng dẫn ghi bản tin báo cháy, thông báo cho hệ thống 200EV

HƯỚNG DẪN DÙNG PHẦN MỀM CHÉP FILE CHO FV-200EV (Hướng dẫn ghi bản tin báo cháy trong hệ thống FV-200) .

Hệ thống âm thanh thông báo khẩn, thông báo chung FV-200 : Hệ thống âm thanh công cộng thông báo khẩn cấp dòng FV-200 có thể đáp ứng được các yêu cầu từ nhỏ tới trung bình, hệ thống cho phép hỗ trợ tới 50 vùng loa dùng cho thông báo chung, thông báo khẩn cấp hoặc cả hai. Hệ thống có khả năng tự động phát các bản tin báo cháy, đưa tới tất cả các vùng loa và có thể bỏ qua tất cả chiết áp điều chỉnh âm lượng bên ngoài.

I. Hướng dẫn download, cài đặt và chép file vào FV-200EV.

1. Download phần mềm phiên bản 5.0 ở đây (http://www.toa-products.com/international/detail.php?h=EV-20R&keiretsu=&alpha=&renew=&data_type=).
2. Cài đặt phần mềm lên máy tính.

Yêu cầu máy tính cài đặt Windows XP
3. Cắm cáp USB nối FV-200EV với máy tính.
4. Cài đặt Driver cho thiết bị FV-200EV.

Driver nằm trong thư mục của phần mềm download về.

ghi bản tin báo cháy, thông báo cho hệ thống 200EV
Sau khi cài đặt Driver nếu giao diện Device Manager của Windows nhân
được Driver như trên là được.

5. Chạy phần mềm ta có giao diện sau:

HỆ THỐNG THÔNG BÁO KHẨN CẤP DÒNG FV-200

6. Nhấn vào nút “Connect” trên phần mềm

Hệ thống âm thanh công cộng thông báo khẩn cấp dòng FV-200

7. Chép file evacuation:

thiết bị trung tâm của hệ thống FV-200

Bước 1: Chọn vào “No.2” sao cho dấu chấm đen chọn về đó là được.
Bước 2: Chọn vào nút “Write”.
Bước 3: Chọn vào “Yes” nếu có.

Hệ thống thông báo khẩn FV 200

Bước 4: Chọn đến File nhạc cần chép rồi chọn “Open”.vào

FV 2000EV

Bước 5: Chọn “Yes” để ghi file Evacuation mới vào.

Hệ thống FV-200 - âm thanh TOA
Bước 6: Chờ quá trình ghi hoàn tất, ta đã chép được file Evacuation mới vào FV-200EV

8. Ghi file False Alarm mới vào FV-200EV
Bước 1: Thao tác giống bước 1 ở trên chỉ chọn lại là vị trí cần ghi là “No.3”
Bước 2 đến bước 6 thao tác giống như trên

II. Thông số file nhạc chép vào:

 1. File nhạc chép vào có định dạng là file WAV.
 2. Tên file chép vào không sử dụng tiếng việt, không để dấu cách và có độ dài không quá 8 ký tự.
 3. Thông số file wav này cần:
  • Sampling Frequency: 44100Hz.
  • Quantifying Number: 16bits.
  • Mode: Mono
  • Data format: PCM.
  • Filename: 8.3format (Up to 8 alphanumberic/ underbar)
  • Extention: WAV.
  • Format: Wave format.

Hệ thống thông báo khẩn FV 200 – Thông tin cấu hình FV-200, bao gồm FV 2000EV, FV 200RF, FV-2000PP, FV-248PA. TOA Việt Nam nhập khẩu và phân phối

http://toa.vn/6610-he-thong-thong-bao-khan-fv200.html