Tư vấn lắp đặt Hệ thống âm thanh bến xe, nhà ga, sân bay

Hệ thống âm thanh thông báo chuyên dụng ngành vận tải đòi hỏi có giải pháp và hệ thống đồng bộ công nghệ cho một số mô hình phức tạp, kết hợp giải pháp lắp ghép hệ thống âm thanh thông báo thông dụng.

Tham khảo giải pháp hệ thống âm thanh sân bay , Giải pháp hệ thống âm thanh nhà ga bến tàu xe

Giải pháp cho hệ thống âm thanh bến xe, nhà ga, sân bay

HỆ THỐNG ÂM THANH PHÒNG CHỜ

HỆ THỐNG ÂM THANH SÂN BÃI

HỆ THỐNG ÂM THANH THÔNG BÁO KHẨN 

HỆ THỐNG ÂM THANH HỘI THẢO, PHÒNG HỌP, HỘI NGHỊ

âm thanh intercom

HỆ THỐNG ÂM THANH IP : mạng âm thanh có dây và không dây được điều khiển tới địa chỉ cụ thể đáp ứng mục đích thu phát âm thanh.

 

Tu vấn thiết kế,Lắp đặt Hệ thống âm thanh TOA cho nhà ga, bến xe, sân bay

Nhiều năm qua , TOA.vn đã cung ứng cho nhiều đơn vị chuyên ngành vận tải. Với nhiều năm kinh nghiệp , nhà phân phối ủy quyền TOA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM đã tư vấn thiết kế lắp đặt hệ thống âm thanh thông báo hiệu quả cho nhiều đơn vị.

Xem  các dự án TOA đã thực hiện