Hệ thống âm thanh phòng hộp hội thảo, âm thanh Tòa nhà : Tỉnh Hà Tĩnh

TCA.vn đại diện chính hãng âm thanh Toa tư vấn thiết kế, lắp đặt, bảo trì hệ thống âm thanh Toa cho tòa nhà trụ sở ủy ban tỉnh Hà Tĩnh

 Hệ thống âm thanh phòng hộp hội thảo, âm thanh Tòa nhà 2 3 6 8 9 18 22 23 25 29 36

ÂM THANH PHÒNG KHÁNH TIẾT

  1. A-2240 Tăng âm liền mixer 240 W
  2. BS-1030B Loa hộp treo tường BS-1030B
  3. WS-5225 Bộ micro không dây cầm tay
  4. TS-910 Thiết bị trung tâm TS-910
  5. TS-901 Máy chủ tịch không dây TS-901
  6. TS-904 Cần micro hội thảo TS-904
  7. TS-905 Bộ thu phát hồng ngoại TS-905
  8. BC-900 Bộ sạc pin
  9. BP-900 Pin sạc Lithilum

ÂM THANH PHÒNG BAN CHẤP HÀNH

1 TS-918 Bộ giao tiếp hội thảo
2 TS-912 Máy đại biểu TOA TS-912
3 TS-904 Cần micro hội thảo TS-904
4 TS-910 Thiết bị trung tâm TS-910
5 TS-901 Máy chủ tịch không dây TS-901
6 TS-904 Cần micro hội thảo TS-904
7 TS-905 Bộ thu phát hồng ngoại TS-905
8 BC-900 Bộ sạc pin
9 BP-900 Pin sạc Lithilum
10 WS-5225 Bộ micro không dây cầm tay
11 TZ-206B Loa cột treo tường 20W
12 A-2120 Tăng âm liền mixer 120W
13 TX1122@L Loa thùng TX1122
14 CP4000S 230V Cục đẩy công suất CP4000S 230V
15 MG12XU Bàn trộn tín hiệu MG12XU

ÂM THANH PHÒNG TRỰC TUYẾN

1 TS-910 Thiết bị trung tâm TS-910
2 TS-911 Máy chủ tịch TOA TS-911
3 TS-912 Máy đại biểu TOA TS-912
4 TS-904 Cần micro hội thảo TS-904
5 YR-780-10M Dây cáp hội thảo 10M
6 WS-5225 Bộ micro không dây cầm tay
7 A-1360MK2 Tăng âm liền mixer A-1360MK2
8 TZ-206B Loa cột treo tường 20W
ÂM THANH PHÒNG TRUYỀN THỐNG
1 A-2240 Tăng âm liền mixer A-2240
2 BS-1030B Loa hộp treo tường BS-1030
3 MG10XU Bàn trộn tín hiệu MG10XU
4 WS-5225 Bộ micro không dây cầm tay