Hệ thống âm thanh hội thảo, hội nghị cho phòng họp công an Phú Thọ

du-an-phu-tho

am-thanh-hoi-thao-tinh-phu-tho

Hệ thống hội thảo TOA TS-770 :

  1. TS-770 Thiết bị trung tâm
  2. TS-771 Máy chủ tịch
  3. TS-772 Máy đại biểu
  4. TS-774 Cần micro
  5. YR-770-10M Dây cáp hội thảo 10M
  6. TZ-205 Loa cột treo tường
  7. A-2240 Tăng âm công suất

Hình ảnh dự án âm thanh hội nghị thảo luận TOA TS-770 cho đơn vị nhà nước (công an Phú Thọ)

 hội thảo TOA TS-770 am-thanh-hoi-thao-cong-an-phu-tho-2 am-thanh-hoi-thao-cong-an-phu-tho-3