Hệ thống âm thanh thông báo FV-200 cho tòa nhà 102 Trường Chinh Hà Nội

Hệ thống âm thanh thông báo FV-200 cho tòa nhà 102 Trường Chinh Hà Nội

Hệ thống âm thanh thông báo FV-200 cho tòa nhà

Cung cấp thiết bị âm thanh thông báo TOA FV-200  cho Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở để bán và cho thuê tại số  102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hệ thống âm thanh thông báo FV-200 cho tòa nhà

Hệ thống âm thanh thông báo FV-200

Hệ thống âm thanh thông báo FV-200 cho tòa nhà

Hệ thống âm thanh thông báo cho tòa nhà

Hệ thống âm thanh thông báo FV-200 cho tòa nhà chung cư

Hệ thống âm thanh thông báo FV-200 cho tòa nhà

Hệ thống âm thanh thông báo FV-200 cho tòa nhà căn hộ

ĐẶC TÍNH
● FV-200EV-AS đã được nạp bản tin khẩn cấp khi được chuyển từ nhà máy (Tiếng Anh).
● Cùng một lúc có thể phát 2 kênh BGM (phát nhạc nền) và phát thông báo (thông báo khẩn cấp và thông
báo ưu tiên), cho phép tiếp tục phát BGM ở các zone (vùng) không được lựa chọn để phát thông báo,
mặc dù khi đó thông báo được phát.
● Có thể kết nối lên tới 4 Micro từ xa.
● Hỗ trợ lên tới 50 đường dây loa.
● Chức năng gọi toàn vùng (All Zone) khi được kích hoạt từ Timer (bộ hẹn giờ), Paging (thông báo thoại)
và Micro từ xa.

Hệ thống âm thanh thông báo FV-200 cho tòa nhà trung tâm thương mại
Hệ thống âm thanh thông báo FV-200 cho tòa nhà